• Header

Fireplaces

Varia Fdh

Varia Fdh

Length: 78.5 cm / Height: 128.5 cm / Depth: 62 cm / Kw: 11

Varia A Fdh

Varia A Fdh

Length: 97.5 cm / Height: 123.6 cm / Depth: 60 cm / Kw: 11

Varia B Fdh 4s

Varia B Fdh 4s

Length: 121 cm / Height: 130.5 cm / Depth: 65.8 cm / Kw: 11

Varia 2lrh.2rrh

Varia 2lrh.2rrh

Length: 76.5 cm / Height: 138 cm / Depth: 57.5 cm / Kw: 11.7

Varia 2lh.2rh

Varia 2lh.2rh

Length: 78 cm / Height: 138 cm / Depth: 59 cm / Kw: 11.7

Varia Fd

Varia Fd

Length: 75 cm / Height: 128.5 cm / Depth: 61 cm / Kw: 11

Arte 1vh

Arte 1vh

Length: 47 cm / Height: 143 cm / Depth: 55 cm / Kw: 8.0

Mini 2lrh 4s

Mini 2lrh 4s

Length: 51.5 cm / Height: 131 cm / Depth: 51.5 cm / Kw: 7.0

Arte Bh

Arte Bh

Length: 74 cm / Height: 139 cm / Depth: 49.5 cm / Kw: 11

Arte U 50h 4s

Arte U 50h 4s

Length: 51 cm / Height: 134 cm / Depth: 63 cm / Kw: 9.0

Arte U 70h 4s

Arte U 70h 4s

Length: 54 cm / Height: 132 cm / Depth: 100 cm / Kw: 11

Arte U 90h 4s

Arte U 90h 4s

Length: 55.5 cm / Height: 132 cm / Depth: 120 cm / Kw: 13

Speedy Rh

Speedy Rh

Length: 73.5 cm / Height: 131.5 cm / Depth: 65 cm / Kw: 9.0

spartherm

Lambros Christoforou

Area Xylotymbou,
Exhibition: 9:00 am - 6:00 pm