• Header

Ενημέρωση για τη λειτουργία

Αντοχές της εστίας: Κάθε εστία έχει συγκεκριμένες αντοχές, τις οποίες δεν πρέπει να ξεπερνάμε, αφήνοντας την εστία να καίει για πολλές ώρες στο μέγιστο των δυνατοτήτων της, στην προσπάθεια μας να θερμάνουμε χώρους πολύ μεγαλύτερους, απ' όσο οι προδιαγραφές της εστίας επιτρέπουν. Αν χειριστούμε κατ' αυτό τον τρόπο την εστία σας θα προκαλέσουμε φθορές και βλάβες τόσο στην εστία και στις σχάρες, όσο και στην καμινάδα και την επένδυση.
Προσάναμμα - Καύσιμα: Για το άναμμα του τζακιού μας φροντίζουμε τα καύσιμα που θα χρησιμοποιήσουμε να είναι ξερά κούτσουρα και όχι πλαστικά, νοβοπάν, ξύλα με βερνίκι και κομμάτια πατώματος, τα οποία εκπέμπουν επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Δεν χρησιμοποιούμε εύφλεκτα υλικά (οινόπνευμα, βενζίνη κ.λπ.).
Ορθή χρήση της πόρτας: Το τζάκι μας για να λειτουργεί σωστά πρέπει να έχει την πόρτα τελείως ανοιχτή ή τελείως κλειστή. Η πόρτα ποτέ δεν πρέπει να είναι μισόκλειστη γιατί η φλόγα είναι πολύ ισχυρή και προκαλούνται φθορές στην εστία και στην υπόλοιπη εγκατάσταση. Η πόρτα του ενεργειακού τζακιού πρέπει να ανοίγει με συγκεκριμένο τρόπο. Πρώτα την ανοίγουμε 2 με 3 εκατοστά και λίγα δευτερόλεπτα μετά την ανοίγουμε σιγά-σιγά ολόκληρη. Αν βιαστούμε να την ανοίξουμε θα μπει απότομα αέρας στο θάλαμο καύσης και θα εξαχθεί καπνός.
Μέγιστη απόδοση - Οικονομία: Όταν ένα τζάκι λειτουργεί με ανοιχτή πόρτα έχει απόδοση της τάξης του 10 – 20%, ενώ με κλειστή πόρτα το ξύλο καίγεται με λιγότερο αέρα και κατά συνέπεια η εστία λειτουργεί με 3 ως 4 φορές λιγότερα ξύλα και απόδοση που φτάνει στο 65 -75%. Μια κλειστή εστία έχει μόνιμα μεγάλη φλόγα και ελάχιστη στάχτη, εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών που αναπτύσσονται και αναφλέγουν τα αέρια σε μεγάλο ποσοστό, αντί να επιτρέπουν τη διαφυγή τους σε μορφή καπνού. Στην κλειστή εστία μπορούμε να ρυθμίσουμε την ένταση της φωτιάς όπου εμείς επιθυμούμε, ενώ η κλειστή πόρτα θα διατηρήσει τη θερμότητα στο χώρο μας για πολλές ώρες και δεν θα επιτρέψει τη διαφυγή της μέσω της καμινάδας, όπως γίνεται στις ανοιχτές εστίες.
Κυκλοφορία θερμού αέρα: Όταν το τζάκι μας είναι αναμμένο πρέπει να έχουμε τελείως ανοιχτές τις περσίδες εξαγωγής θερμού αέρα, ώστε να μην εγκλωβίζεται θερμοκρασία στο εσωτερικό της εστίας.
Αποφυγή καπνίσματος τζακιού: Το τζάκι όταν είναι αναμμένο, αφαιρεί ποσότητες αέρα απ' την ατμόσφαιρα. Το ίδιο συμβαίνει και με τη χρήση των απορροφητήρων. Αν το σπίτι είναι κλειστό, ο αέρας αυτός δεν αναπληρώνεται. Αυτό έχει ως συνέπεια η καμινάδα του τζακιού να λειτουργεί πια σαν εισδοχέας αέρα, μεταφέροντας τη στήλη καπνού που βρίσκεται στο εσωτερικό της, μέσα στο δωμάτιο. Για να αποφύγουμε αυτό το ενοχλητικό κάπνισμα του τζακιού πρέπει να έχουμε λίγο ανοιχτό κάποιο παράθυρο ή τις περσίδες αναπλήρωσης αέρα, μια φορά το χρόνο να καθαρίζουμε την καπνοδόχο, ώστε να μην κλείνει από την καπνιά, να κάνουμε τακτικούς ελέγχους για φωλιές πουλιών στην καμινάδα, που εμποδίζουν την έξοδο του καπνού και να φροντίζουμε η καμινάδα μας να μην βρίσκεται κοντά σε άλλες ψηλότερες καμινάδες ή άλλα ψηλότερα αντικείμενα, που βρίσκονται σε απόσταση 7 - 8 μέτρων. Διαφορετικά προκαλούνται στρόβιλοι αέρα, που με συγκεκριμένη φορά του ανέμου θα γυρίσουν τον καπνό μέσα στο σπίτι.
Άδειασμα σταχτοδοχείου: Πρέπει πάντοτε να αδειάζουμε τη στάχτη πριν φτάσει στη σχάρα καύσης, γιατί διαφορετικά η σχάρα μπορεί να υπερθερμανθεί και να καταστραφεί, καθώς η στάχτη δεν επιτρέπει την κυκλοφορία αέρα που θα εκτονώσει τη θερμοκρασία. Επιπλέον αποφράσσονται οι δίοδοι εισόδου αέρα καύσης.
Καθαρισμός εστίας και καπναγωγού: Μια φορά το χρόνο, πρέπει να καθαρίζουμε την εστία, το σωλήνα που τη συνδέει με την καμινάδα και την ίδια την καμινάδα, ώστε να αποφεύγουμε τον κίνδυνο απόφραξης και το κάπνισμα του τζακιού, όπως και πιο πάνω αναφέραμε. Το πιο σημαντικό όμως είναι, πως με τον καθαρισμό αποφεύγουμε ανάφλεξη της καπνιάς μέσα στην καμινάδα, που μπορεί να προκαλέσει ισχυρότατες φθορές και βλάβες στο τζάκι μας.

spartherm

Λάμπρος Χριστοφόρου

Βιοτεχνική Ξυλοτύμπου,
Εκθεσιακός Χώρος: 9:00π.μ - 6:00μ.μ